PRAGOTĚS, spol. s r. o. – rozhodnutí k porušení podmínek věcného usměrňování cen

Datum

Číslo jednací: 04831-7/2011-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zahrnul do výsledné kalkulace ceny tepelné energie za fakturační období od 30. června 2009 do 31. prosince 2009, do položky palivo, ekonomicky neoprávněné náklady ve výši 24 257,54 Kč, čímž porušil podmínky věcného usměrňování cen, a tím se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost PRAGOTĚS, spol. s r.o., se sídlem Letecká 1566, 272 01 Kladno, IČ: 49825585

Datum nabytí právní moci: 15. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.23 MB

Obsah

Sdílejte