PQS energo, s. r. o. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 03242-9/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci plynu tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy za rok 2017, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost PQS energo, s. r. o., se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, IČO: 27922006

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2019

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 369.55 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon