Pozemní stavitelství Zlín a.s. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32

Číslo jednací: 04323-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že při realizaci stavby „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa" prováděl prostřednictvím svého zaměstnance dne 6. srpna 2013 v obci Petrovice u Karviné zemní práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení, přičemž při ukládání kanalizačního potrubí a zasypávání pískem došlo okolo 13,00 hodiny u nemovitosti č. p. 276 lžící buldobargu k poškození plynárenského zařízení – středotlaké plynovodní přípojky IPE DN 32, porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se dopustil se spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Pozemní stavitelství Zlín a.s., se sídlem Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČ: 46900918

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon