Povodí Ohře, státní podnik – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 07791-7/2014-ERU

Řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se měl dopustit porušením § 9 odst. 1 energetického zákona, když neprodleně Energetickému regulačnímu úřadu neoznámil změnu instalovaného výkonu provozovny „HC Nechranice" uvedeného na rozhodnutí o udělení licence číslo 110100176 ve výši 10 MW v důsledku provozování 2 zdrojů – synchronních hydroalternátorů G1 a G2 s využitím vyššího účiníku, než je uveden na jejich výrobním štítku (hodnota cos φ = 0,8) v období roku 2012 a 2013, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988

Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 571.56 KB

Obsah

Sdílejte