POHL cz, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení PE DN 160

Číslo jednací: 04230-3/2014-ERU

Účastník řízení při realizaci stavby „Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Libice a Byšice" prováděl dne 27. září 2012 v obci Byšice řízený protlak pod hlavní komunikací v ulici Pražská, přičemž okolo 9,30 hodin se hlava protlačovací soupravy vychýlila a provrtala u č. p. 343 v ulici Mělnická STL plynárenské zařízení PE DN 160, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně podle § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468

Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 614.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon