POHL cz, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 10092-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost POHL cz, a.s., se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČO: 25606468

Datum nabytí právní moci: 25. 10. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 263.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon