PLESOLAR s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 05697-71/2016-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení, pro podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na výrobu elektřiny, neprodleně neoznámil změny podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 energetického zákona, nepředložil doklady o změně, které jsou stanoveny jako náležitosti pro udělení licence, a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, přičemž protiprávní stav měl dále udržovat, se zastavuje, neboť skutek, o němž se vede správní řízení, není správním deliktem.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost PLESOLAR s.r.o., se sídlem Vídeňská 172, 252 50 Vestec, IČO: 28966058

Datum nabytí právní moci: 8. 1. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.13 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon