PITTNER Česká Lípa s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 10665-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, prováděl dne 22. července 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení, katastrálním území Turnov, v ulici Kinského, u domu č. p. 702, zemní práce související s „rekonstrukcí kanalizace a vodovodu ulice 28 října, Turnov", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PITTNER Česká Lípa s. r. o., se sídlem Litoměřická 95, 470 01 Česká Lípa - Dubice, IČ: 28687329

Datum nabytí právní moci: 26. 11. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte