PERENA Liberec, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05255-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Krásná Studánka v ulici Dětřichovská prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou „III/01326 Krásná Studánka – havárie propustku", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PERENA Liberec, s.r.o., se sídlem Kateřinská 3, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO: 250 05 731

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 378.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon