PDI a.s. – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 06076-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. aa) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci plynu č. 220103543 (v postavení provozovatele distribuční soustavy), nebyl v období ode dne 2. února 2016 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PDI a.s., se sídlem Praha 1, Národní 39, IČO: 257 58 292

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 431.9 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon