PAVALEX s.r.o. - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 03799-4/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. srpna 2018 v katastrálním území Moravské Budějovice, v ulici Šafaříkova, u nemovitosti č. p. 1000, v blízkosti plynárenského, resp. energetického zařízení - středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32 (dále jen „plynárenské zařízení"), činnost, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona, k porušení plynárenského zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PAVALEX s.r.o., se sídlem Na okruhu 488/27, Písnice, 142 00 Praha 4, IČO: 28454847

Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 402.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon