Pankrác, a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 10082-8/2017-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 31. března 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pankrác, a.s., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4 – Michle. IČO: 60193077

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.81 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon