Památník Terezín – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 04419-13/2017-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 26. října 2016 provedl prostřednictvím svého zaměstnance zásah na odběrném elektrickém zařízení u Malé pevnosti Památníku Terezín, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že přepojil elektrické vedení směřující do prodejního stánku s občerstvením na neměřenou část elektroinstalace, čímž umožnil odběr neměřené elektrické energie, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Příspěvková organizace Památník Terezín, se sídlem Principova alej 304, 411 55 Terezín,  IČO: 00177288

Datum nabytí právní moci: 15. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 457.71 KB

Obsah

Sdílejte