Paliva Energo s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 01913-21/2014-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, uplatnil v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2011 v cenové lokalitě „Staré Město pod Sněžníkem" náklady, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné dle ustanovení bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie (dále jen „cenové rozhodnutí"), a to v položce: „Palivo" náklady na palivo ve výši 77 126,76 Kč bez DPH tím, že náklady na pořízení paliva navýšil o zisk, „Opravy a údržba" náklady za opravy, údržbu a vnitropodnikové opravy ve výši 15 398,06 Kč bez DPH tím, že některé náklady navýšil o zisk a některé náklady byly vynaloženy za práce, které nebyly provedeny v roce 2011, a dále tím, že porušil bod (2.5) Přílohy č. 1 cenového rozhodnutí, když způsob rozdělování nákladů v položkách „Výrobní režie" a „Správní režie" ve výsledných kalkulacích ceny tepelné energie v roce 2011 je nekontrolovatelný a vzbuzuje důvodné pochybnosti, a touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Paliva Energo s.r.o., se sídlem 28. října 665/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 268 30 493

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2015

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 5.15 MB

Obsah

Sdílejte