Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 08678-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce v k. ú. Pelhřimov, ulice Pražské, při kterých došlo dne 27. srpna 2013 k poškození středotlakého plynovodu PE D 110 v místě křížení s nově budovanou kanalizací lžící zemního stroje při strojním výkopu pro kanalizační šachtu v bezprostřední blízkosti plynovodu, čímž došlo k poškození tohoto plynárenského zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o., se sídlem Cetoraz 64, 394 11, IČ: 28133838

Datum nabytí právní moci: 3. 10. 2014

Obsah

Sdílejte