OTO ELEKTRO s.r.o. – rozhodnutí k předložení nepravdivých a neúplných pokladů při žádosti o změnu licence na výrobu elektřiny

Číslo jednací: 02792/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že jako držitel licence na výrobu elektřiny č. 110910647 v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona předložil Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné podklady, když dne 16. dubna 2013 k žádosti o změnu licence na výrobu elektřiny č. 110910647 předložil Úřadu jako podklad zprávy o výchozích revizích provozoven FVE OTO ELEKTRO 2_1 a 2_2 vypracované dne 26. června 2010 revizním technikem, který neměl v době jejich vyhotovení platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí elektrických zařízení, čímž nesplňoval stanovené podmínky k jejich provádění, neboť mu platnost osvědčení skončila dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky dne 21. června 2010, dne 18. září 2014 v rámci fyzické kontroly provozovny FVE OTO ELEKTRO 1 předložil Úřadu originál zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení vypracované pro danou provozovnu dne 26. listopadu 2009 revizním technikem, platným dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky od 21. června 2005 do 21. června 2010, originál zprávy o výchozí revizi elektrického zařízení byl však opatřen razítkem s osvědčení, které uvedený revizní technik obdržel dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky až dne 22. července 2010, dne 18. září 2014 v rámci fyzické kontroly provozoven FVE OTO ELEKTRO 2_1 a 2_2 předložil Úřadu originály zpráv o výchozích revizích daných provozoven vypracovaných dne 26. června 2010 revizním technikem, a opatřených razítkem s osvědčení, které uvedený revizní technik obdržel dle informací podaných Technickou inspekcí České republiky až dne 22. července 2010, se dopustil spáchání 3 správních deliktů podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost OTO ELEKTRO s.r.o., se sídlem Kolovratská 58/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ: 265 02 305

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.41 MB

Obsah

Sdílejte