ORAK - stavební společnost s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00346-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. prosince 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Soběšice,v  ulici Weissova, na rozhraní pozemků parc. č. 1288/1 a parc. č. 1288/4 strojně zemní práce v souvislosti s realizací stavby, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ORAK - stavební společnost s.r.o., se sídlem Haasova 3179/37b, 616 00 Brno Žabovřesky, IČO: 26232065

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon