One Energy & One Mobile a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí a nezveřejnění informací

Číslo jednací: 10389-3/2017-ERU

Obviněný, se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl spotřebitelům informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, neboť nejméně 8 dílčími útoky neinformoval spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, když tyto informace neuvedl na internetových stránkách, které provozuje a dále se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem a licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 11a odst. 1 energetického zákona nejméně 9 dílčími útoky nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých internetových stránkách aktuální jméno (název společnosti) a sídlo.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost One Energy & One Mobile a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČO: 01879880

Datum nabytí právní moci: 19. 10. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte