One Energy Česká republika a.s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny a plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny a plynu

Číslo jednací: 11602-3/2015-ERU

Účastník řízení, v rozporu s ustanovením § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách při výkonu licencované činnosti nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji sdružené služby dodávky elektřiny a plynu na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně sdružené služby dodávky elektřiny a plynu, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, a to od blíže neurčené doby do 23. června 2015 tím, že u konečných cen sdružené služby dodávky elektřiny pro zákazníky kategorie „domácnost" pro všechny produktové řady (A, B, C nebo S) v cenících účinných od 1. ledna 2015 pro distribuční území společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273 76 516, umístěných na jeho internetových stránkách nebyla uvedena pevná cena za 1 MWh ve vysokém tarifu pro distribuční sazbu D25d v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního Úřadu č. 3/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí, u konečných cen sdružené služby dodávky elektřiny pro zákazníky kategorie „domácnost" pro všechny produktové řady (A, B, C nebo S) v cenících účinných od 1. ledna 2015 pro všechna distribuční území, umístěných na jeho internetových stránkách nebyla uvedena pevná cena za systémové služby poskytované provozovatelem přenosové soustavy účastníkům trhu s elektřinou a pevná cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice v souladu s Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 2/2014 ze dne 25. listopadu 2014, kterým se stanovují regulované ceny související s dodávkou elektřiny, u konečných cen sdružené služby dodávky plynu pro zákazníky kategorie „domácnost" pro všechny produktové řady (A, B, C nebo S) v cenících účinných od 1. ledna 2015 pro všechna distribuční území, umístěných na jeho internetových stránkách nebyla uvedena informace o pevné ceně za zúčtování operátorem trhu ve výši 2,16 Kč/MWh, která je stanovena Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 4/2014 ze dne 25. listopadu 2014, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost One Energy Česká republika a.s., se sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, IČ: 017 08 864

Datum nabytí právní moci: 6. 1. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon