OMEXOM GA Energo s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05688-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 19. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Újezdeček zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., se sídlem Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, IČ: 49196812

Datum nabytí právní moci: 21. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon