Olympus Medical Products Czech spol. s r.o. – rozhodnutí k nedodržení povinnosti registrace u operátora trhu

Datum

Číslo jednací: 12839-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111017070, nebyl v období ode dne 3. června 2011 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Olympus Medical Products Czech spol. s r.o., se sídlem Teličkova 457/29, 751 24 Přerov, IČO: 27812502

Datum nabytí právní moci: 28. 12. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte