Odpady Jelínek s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01496-10/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ústí nad Labem – Chuderov zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE 100 d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Odpady Jelínek s.r.o., se sídlem Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČO: 24852619

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon