Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09334-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:        

Společnost Očenášek - Mikulka, spol. s r.o., se sídlem Za Olomouckou ulicí č. p. 4421, 796  01 Prostějov, IČO: 26971305

Datum nabytí právní moci: 11. 10. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon