Obec Vrbice – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32 při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 06861-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 3. dubna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vrbice u č. p. 90 zemní práce související s „odstraněním středotlaké plynovodní přípojky" pomocí strojního mechanizmu (bagru UNC LS 170), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Obec Vrbice, se sídlem Vrbice 89, 691 09 Vrbice, IČ: 00283738

Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 639.6 KB

Obsah

Sdílejte