NRG provoz tepelných zdrojů s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03682-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 3 pokračujících přestupků a 5 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

NRG provoz tepelných zdrojů s.r.o., se sídlem Na Pile 1109/3, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 25475681

Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon