Novoměstská teplárenská a.s. – rozhodnutí k porušení povinnosti předložit regulační výkazy

Číslo jednací: 07567-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na výrobu a rozvod tepelné energie nepředložil do dne vydání tohoto příkazu Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy 31_32-DK a 31_32-AP za vykazovaný rok 2013, které jsou nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, dopustil spáchání správního deliktu uvedeného v ust. § 91 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Novoměstská teplárenská a.s., se sídlem Hornická 973, Nové Město na Moravě, IČ: 25335057

Datum nabytí právní moci: 26. 8. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 573.84 KB

Obsah

Sdílejte