NOVATHERM, společnost s ručením omezeným - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 01134-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie s neúplnými údaji.

Informace o účastníkovi řízení:

NOVATHERM, společnost s ručením omezeným, se sídlem Nová 461, 679 72 Kunštát, IČO: 63477530

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte