NEXET s.r.o. - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 07163-7/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona, podle kterého na odběrných elektrických zařízeních, kterými prochází neměřená elektřina, nesmí být prováděny žádné zásahy bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

NEXET s.r.o.,  se sídlem Pobřežní č. p. 370, 186 00 Praha 8, IČO: 28741455

Datum nabytí právní moci: 14. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 196.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon