Nevaeh Commerce, s.r.o. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12179-5/2016-ERU

Účastníku řízení, společnosti Nevaeh Commerce, s.r.o., se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 6. října 2016, č. j. 10178-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 13917.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Nevaeh Commerce, s.r.o., se sídlem Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8, IČO: 01930541

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 215.25 KB

Obsah

Sdílejte