Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje – rozhodnutí k pravidelnému neověřování správnosti měření měřicích zařízení a k porušení povinnosti dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky

Číslo jednací: 04088-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na rozvod tepelné energie v rámci vymezeného území označeném jako „Benešov – nemocnice + tržnice" v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona pravidelně neověřoval správnost měření vlastního měřicího zařízení, když měřil dodávku tepelné energie neověřenými měřícími zařízeními a v období nejméně od 1. ledna 2013 do 2. října 2014 neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, když neosadil vlastní měřící zařízení dodané tepelné energie, dopustil spáchání deseti správních deliktů dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Máchova 400, 256 01 Benešov, IČO: 272 53 236

Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte