Nemetona s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 07294-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

Nemetona s.r.o., se sídlem č.p. 94, 569 11 Koclířov, IČO: 64792951

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 586.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon