Neas Energy A/S – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Datum

Číslo jednací: 12492-3/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 7. října 2016, č. j. 10227-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 67816.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Neas Energy A/S, se sídlem Skelagervej 1, 9000 Aalborg, Dánské království

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 207.88 KB

Obsah

Sdílejte