NATUR-BAU, s.r.o. - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 09689-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z pokračujícího přestupku dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o POZE, spáchaného 3 dílčími útoky, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 7 odst. 5 zákona o POZE nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitém druhu biomasy a o způsobu jejího využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, v platném znění.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost: NATUR-BAU, s.r.o., se sídlem Plzeňská 429/245, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 28113918

Datum nabytí právní moci: 1. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.39 MB

Obsah

Sdílejte