MVV Energie CZ a. s. – rozhodnutí k sjednávání předběžné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 02257-11/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňoval vyšší nájemné, než odpovídá maximální výši nájmu stanovené cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 k cenám tepelné energie, čímž se dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MVV Energie CZ a. s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ: 49685490

Datum nabytí právní moci: 9. 7. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.12 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon