MVE Turnov s.r.o. – rozhodnutí k neoznámení změn pro udělení licence

Číslo jednací: 02318-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 110101469 s datem zahájení výkonu licencované činnosti dne 1. ledna 2002 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně podmínek pro udělení licence podle ust. § 5 energetického zákona a změn týkajících se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu nejdříve ode dne 10. října 2014 do dne vydání tohoto příkazu změnu v názvu společnosti, neboť dne 10. října 2014 byl zapsán nový název společnosti „MVE Turnov s.r.o." (téhož dne byl vymazán původní název „VODNÍ ELEKTRÁRNA EMIL VOTRUBEC, spol. s r.o."), a dále neoznámil změnu v osobě jednatele, neboť dne 10. října 2014 byli zapsáni noví jednatelé společnosti a současně nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 110101469, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MVE Turnov s.r.o., se sídlem Jiráskova 118, 511 01 Turnov, IČ: 64259412

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon