MVE-Bakov nad Jizerou s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 09974-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl podklady a informace týkající se jím provozované výrobny elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost MVE-Bakov nad Jizerou s.r.o., se sídlem Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1, IČO: 27086968

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2018  

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon