MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11678-7/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. dubna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Třešňovec, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o., se sídlem č. p. 104, 533 32 Čepí, IČO: 29148871

Datum nabytí právní moci: 3. 3. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon