MOYSES s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 03264-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3  zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 17. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Olešná u Blanska, u domu č. p. 5, za pomocí strojního mechanismu zemní práce v souvislosti se stavbou „vodovodní přípojka pro hasičskou zbrojnici (objekt bez č. p.) v Blansku, část Olešná", přičemž při výkopu rýhy nezbytné pro zhotovení vodovodní přípojky došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63 a k následnému úniku plynu, čímž bylo poškozeno plynárenské zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost MOYSES s.r.o., se sídlem Dvorská 1, 678 01 Blansko, IČ: 27728722

Datum nabytí právní moci: 12. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 567.92 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon