Moravské železárny, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13112-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 25. 10. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Moravské železárny, a.s., se sídlem Řepčínská 35/86, Řepčín, 779 00 Olomouc, IČO: 47674865

Datum nabytí právní moci: 17. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon