Moravské železárny, a.s. – rozhodnutí k neregistrování účastníka na trhu

Datum

Číslo jednací: 06073-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. aa) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci plynu č. 220101371 (v postavení provozovatele distribuční soustavy), nebyl v období ode dne 2. února 2016 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Moravské železárny, a.s., se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, IČO: 476 74 865

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 435.44 KB

Obsah

Sdílejte