MODOS spol. s. r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10100/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. března 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Žádlovice, u nemovitosti č. p. 26 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, resp. Horní Pomoraví II - jih", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90 a středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MODOS spol. s. r.o., se sídlem Masarykova třída 885/34, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 00576832

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 377.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon