MOBIL GAS CENTRUM, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 11127-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Jihlavě, v ulici Pávovská 3110/25a demoliční práce a při odklízení suti ze staveniště došlo k poškození středotlaké ocelové plynovodní přípojky Dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MOBIL GAS CENTRUM, spol. s r.o., se sídlem Pávovská 3110/25a, 586 01 Jihlava, IČ: 60707623

Datum nabytí právní moci: 12. 12. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte