Mlčúch s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10138-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ústí (katastrální území Ústí u Vsetína), u nemovitosti č. p. 187 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Čistá řeka Bečva II-A", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Mlčúch s.r.o., se sídlem Rázusova 262/82, 61400 Brno, IČ: 29264294

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 361.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon