MIRPAL, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09330-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Domaslavice zemní práce pomocí strojního mechanizmu, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost MIRPAL, spol. s r.o., se sídlem Flemingova 2848, 733 01 Karviná – Hranice, IČ: 47671408

Datum nabytí právní moci: 21. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 731.94 KB

Obsah

Sdílejte