Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s. r. o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01327-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Albrechtičky u  domu č. p. 86 zemní práce související se stavbou „Kanalizace a ČOV Albrechtičky – změna stavby před dokončením" pomocí strojního mechanismu, přičemž došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Miroslav Raška – vodovody a kanalizace s. r. o., se sídlem V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava - Heřmanice, IČ: 26843099

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2015

Obsah

Sdílejte