Miroslav Chybík s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 07882-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. prosince 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bolatice, na ulici Horní, u domu č. p. 24, zemní práce související se stavbou „Rekonstrukce ul. Horní v Bolaticích", při kterých došlo prostřednictvím strojního mechanismu k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Miroslav Chybík s.r.o., se sídlem Pionýrská 1021/9, 748 01 Hlučín, IČ: 27764273

Datum nabytí právní moci: 4. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 568.09 KB

Obsah

Sdílejte