Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09849/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Pravice, u nemovitosti č. p. 41 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace Pravice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., se sídlem Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ: 28315049

Datum nabytí právní moci: 14. 11. 2015

Obsah

Sdílejte