Mikulovstav s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01743-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. dubna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nabočany u domu č. p. 23 strojně zemní práce, jako zhotovitel části stavby „Nabočany - vodovod", při kterých došlo v souvislosti s výkopem rýhy pro nově budovaný vodovod k poškození chráničky středotlakého plynovodu PE dn 50, jeho promáčknutí, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Mikulovstav s.r.o., se sídlem Hraničářů 1506/22, 692 01 Mikulov, IČ: 29309735

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 591.42 KB

Obsah

Sdílejte