Michlovský - protlaky, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02897-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v k. ú. Otrokovice, protlak pod vodním tokem, při kterém došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Michlovský - protlaky, a.s., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, IČ: 27704262

Datum nabytí právní moci: 31. 5. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon