Michlovský – protlaky, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 11216-12/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

Michlovský – protlaky, a.s., se sídlem Salaš 99, 763 51 Zlín, IČO: 27704262

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon